Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i podmiotem obsługującym sklep internetowy jest firma POLFREZ Klaudyna Gawłowska-Krupska, z siedzibą w Elblągu, ul. Kłoczowskiego 8/8, REGON 281382914; NIP 578-261-83-13.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego firmy POLFREZ oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w polityce prywatności, znajdujących się tutaj.

II. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep internetowy firmy POLFREZ, znajdujący się pod adresem polfrez.pl służy do dokonywania zakupów produktów będących w ofercie firmy POLFREZ za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do zakupów w sklepie internetowym firmy POLFREZ upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Oferta sklepu internetowego firmy POLFREZ obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez pracownika firmy POLFREZ.
 5. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma POLFREZ jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 6. Sklep internetowy firmy POLFREZ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 7. Firma POLFREZ zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub niewłaściwie złożonego zamówienia.
 8. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.
 9. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia drogą telefoniczną lub e-mailową.
 10. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym firmy POLFREZ są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Firma POLFREZ zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach firma POLFREZ zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.
 11. Firma POLFREZ prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT lub paragon fiskalny.

III. Wysyłka i zapłata

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w usłudze „Kurier 48”.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi zazwyczaj 4-5 tygodni od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy firmą POLFREZ a Kupującym.
 4. Firma POLFREZ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem pracy firmy doręczającej przesyłkę.
 5. Preferowaną formą płatności jest przedpłata na konto bankowe. W przypadku narzędzi wykonywanych na zamówienie jedyną formą płatności jest przedpłata.
 6. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki/towaru należy sporządzić protokół wraz z doręczycielem przesyłki. Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas przesyłki do Zamawiającego będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie ww. protokołu.
 7. Produkty posiadają gwarancję producenta i sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

 1. Narzędzia wykonane na zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi, ponieważ zostały wykonane według indywidualnych ustaleń z Klientem i cechują się niestandardowymi cechami, co uniemożliwia ich sprzedaż innym Klientom.
 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wtedy, gdy jest on niezgodny z umową lub uszkodzony.
 3. Towar powinien wrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r). W takim przypadku towar wysyła Klient na swój koszt.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 5. W przypadku przesyłki związanej z naprawą gwarancyjną, koszty przesyłki do punktu serwisowego ponosi Kupujący.
 6. Koszt przesyłki naprawionego w ramach gwarancji urządzenia ponosi firma POLFREZ.
 7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy POLFREZ nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

V. Pozostałe ustalenia

 1. Firma POLFREZ zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego
 2. Firma POLFREZ dokłada wszelkich starań, by opisy produktów znajdujące się na stronie były zgodne ze stanem faktycznym.