Jaką najmniejszą średnicę może mieć mój frez

Obliczenie minimalnej średnicy freza tarczowego

W celu określenia minimalnej średnicy freza profilowego 4-zębnego należy posłużyć się poniższym wzorem:

Dmin = (2 · Gp) + d + 60

 

Dmin – minimalna średnica freza (średnica robocza, zewnętrzna)
Gp – głębokość profilu
d – średnica otworu w frezie

60 – stała wartość wynikająca z konstrukcji i technologii wykonania freza

 

Zazwyczaj wykonuje się frezy tarczowe o standardowych średnicach zewnętrznych. Otrzymaną wartość z powyższego wzoru należy podciągnąć do najbliższej wyższej wartości z poniższych wymiarów:

80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 220 mm.


Przykład
:
Gp = 15 mm
d = 30 mm
Dmin = (2 · 15) + 30 + 60 = 120 mm

Najbliższa wyższa wartość z podanych nad rysunkiem to 125 mm.